Zasady i warunki

Regulamin korzystania z serwisu Rimmel London

 

Regulamin określający zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu Rimmel London

Jeśli zdecydujesz się odwiedzić naszą stronę www, Twoja wizyta oraz wszelkie spory wynikłe z tego tytułu regulowane są postanowieniami i zasadami niniejszego regulaminu oraz przepisami prawa Zjednoczonego Królestwa Brytyjskiego.

Nasza firma nieustannie sie rozwija, dlatego też niniejszy regulamin i jego postanowienia także mogą ulec zmianie. Ponadto wszelkie zasady dotyczące wykorzystywania gromadzonych przez nas informacji, będących przedmiotem Polityki Prywatności, obowiązują wyłącznie w chwili obecnej i także mogą ulec zmianie. Możemy okresowo powiadamiać użytkowników o wszelkich zmianach zachodzących w Regulaminie korzystania z serwisu, jeśli wyrażą na to zgodę. Jeśli nie, zalecamy im regularne odwiedzanie strony www i zapoznawania się ze zmianami w regulaminie.

Bezpieczeństwo w serwisie

Wszystkie strony serwisu zwierające dane użytkowników (także numer karty kredytowej, imię i nazwisko oraz adres) zabezpieczone są protokołem szyfrowania Secure Server Software (SSL). SSL jest obecnie najlepszym na rynku standardem do przeprowadzania bezpiecznych transakcji finansowych online.

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności

Nasze zasady ochrony prywatności mówią o: ochronie Twoich osobistych danych osobowych; sposobie w jaki traktujemy Twoje informacje osobiste oraz prawach, jakie Ci w tym przypadku przysługują. Rozumiemy, że abyś mogła w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez nasz interaktywny serwis, musi on zapewnić Ci bezpieczeństwo.

Jeśli w przyszłości otrzymasz od nas jakiekolwiek powiadomienia mailowe, będziesz miała możliwość zrezygnowania z nich poprzez kliknięcie w odpowiedni link zawarty w otrzymanym e-mailu.

Niniejszym oświadczamy, że nie mamy wglądu do Twojej prywatnej korespondencji online w naszym serwisie.

Nie gromadzimy oraz nie wykorzystujemy informacji o Twojej aktywności w internecie, a także nie przekazujemy jakichkolwiek informacji osobom trzecim.

Nie udostępniamy nikomu Twojego numeru telefonu, numeru karty kredytowej lub informacji o Twojej nazwie użytkownika. Umożliwiamy Ci wgląd we wszystkie tego typu informacje i wprowadzanie w nich zmian.

Możemy wykorzystać informacje o tym, jakie produkty zakupiłaś w naszym sklepie, aby w przyszłości dopasować ofertę reklamową do Twoich potrzeb. Możesz jednak zrezygnować z tej opcji. Nie udostępniamy żadnych tego typu informacji osobom trzecim.

Dajemy Ci możliwość decydowania o tym, w jaki sposób możemy korzystać z Twoich danych osobowych.

Korzystamy z bezpiecznej technologii i protokołów szyfrujących. W celu zwiększenia Twojego bezpieczeństwa, nasi pracownicy mają ograniczony dostęp do twoich danych osobowych.

Będziemy Cię na bieżąco informować o wszelkich podejmowanych krokach zmierzających do zapewnienia Ci jeszcze większego bezpieczeństwa, a równocześnie zobowiązujemy się do powiadamiania Cię o wszelkich planowanych zmianach w naszej polityce prywatności.

Konkursy

Gdy wprowadzasz swoje dane osobowe do formularza konkursowego na stronie, wyrażasz zgodę na to, aby firma Rimmel zawiadomiła Cię o ewentualnej wygranej za pośrednictwem podanego przez Ciebie adresu e-mail. Firma Rimmel może się też z Tobą skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku jakichkolwiek dalszych działań związanych z danym konkursem. Twój adres e-mail nie zostanie dodany do marketingowej bazy danych firmy Rimmel bez Twojej zgody.

Warunki korzystania z serwisu

Witamy w serwisie firmy Coty poświęconemu marce i produktom Rimmel. Firma Coty oraz wszyscy jej partnerzy zobowiązuje się do świadczenia usług z zastrzeżeniem poniższych warunków. Przeczytaj je uważnie. Informujemy również, że korzystanie z wszelkich obecnych lub przyszłych usług, stron i serwisów internetowych Coty lub związanych z nią partnerów, uwzględnionych lub nie na tej stronie, także będzie przedmiotem regulacji oraz warunków użytkowania mających zastosowanie do owych stron www, serwisów czy usług z uwzględnieniem gwarantowanej przez nich polityki prywatności, które to regulacje mogą odbiegać od aktualnych regulacji i zasad firmy Coty.

Prywatność

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, która reguluje również zasady, na których odwiedzasz naszą stronę internetową. Dzięki temu poznasz wszystkie regulacje, jakie obowiązują.

Prawa autorskie

Wszystkie materiały zawarte w tym serwisie i na stronie internetowej – włączając w to (lecz nie ograniczając się do) – tekstów, grafik, logotypów, przycisków graficznych i elementów layoutu www, zdjęć, materiałów audiowizualnych, danych do pobrania, baz danych i oprogramowania – są własnością firmy Coty lub współpracujących z nią firm i podlegają ochronie prawodawstwa Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowemu prawu autorskiemu.

Znaki firmowe

Znaki firmowe i logotypy znajdujące się w serwisie internetowym są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Coty lub jej podmiotów zależnych oraz licencjonodawców na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów świata. Wszystkie inne znaki towarowe nie należące do firmy Coty lub jej podmiotów zależnych należą do ich właścicieli, którzy mogą być - lub nie – związani z firmą Coty na zasadzie sponsorowania, połączenia czy innej współpracy.

Licencje i dostęp do strony

Jako użytkownik otrzymujesz ograniczoną licencję i dostęp do naszej strony internetowej w celu prywatnego wykorzystania z wyłączeniem jednak możliwości pobierania i zapisywania (innego niż buforowany zapis w pamięci podręcznej Twojej przeglądarki internetowej) oraz modyfikowania jakiekolwiek części serwisu bez pisemnej zgody firmy Coty.

Ograniczona licencja nie obejmuje: sprzedaży lub komercyjnego wykorzystania niniejszej witryny lub jej zawartości, pobierania lub kopiowania informacji o kontach na korzyść innego podmiotu handlowego; korzystania z jakichkolwiek danych uzyskanych dzięki robotom internetowym lub innym narzędziom służącym do gromadzenia. Strona lub jakakolwiek inna część tej witryny nie może być powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana lub w inny sposób wykorzystywana do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Coty. 

Użytkowników obowiązuje zakaz kadrowania lub wykorzystanie innych techniki służących do wyodrębnienia jakichkolwiek znaków towarowych, logotypów lub innych zastrzeżonych materiałów (w tym zdjęć, tekstów, układu strony lub formy wizualnej) bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Coty. Nie wolno używać żadnych meta tagów lub innego "ukrytego tekstu" wykorzystującego naszą nazwę lub znaki towarowe firmy bez pisemnej zgody Coty. Wszelkie nieautoryzowane użycie skutkuje natychmiastowym cofnięciem licencji udzielonej przez Coty.

Użytkownikom serwisu przyznajemy ograniczone i niewyłączne prawo do tworzenia hiperłączy do strony głównej Coty tak długo, jak link nie przedstawia firmy Coty, jej podmiotów zależnych, produktów lub usług w sposób fałszywy, mylący, obraźliwy lub inny uznany przez Coty za nieodpowiedni lub mający inne zastrzeżenia. Nie wolno przy tym używać żadnych logotypów, fragmentów grafiki lub innych znaków towarowych jako części zamieszczonego linku bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Coty.

Recenzje, uwagi, posty i inne materiały

Użytkownicy serwisu mogą w nim zamieszczać opinie, komentarze oraz posty i wiadomości, a także wysyłać e-kartki lub używać innych środków komunikacji oferowanych w serwisie.

Użytkownicy mogą także przedstawiać swoje sugestie, pomysły, uwagi, pytania lub inne informacje, o ile ich treść nie jest nielegalna, obsceniczna, zawierająca groźby i oszczerstwa lub naruszająca prywatność, prawa własności intelektualnej lub w inny sposób szkodliwa dla osób trzecich.

Zakazane są także wypowiedzi i treści będące kampanią polityczną, zawierające wirusy lub operty komercyjne, będące „łańcuszkami“, korespondencją masową lub inną formą spamu.

Nie wolno także posługiwać się fałszywym adresem e-mail, podszywać się pod inne osoby lub podmioty, ani w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia kart kredytowych lub innych treści. Coty zastrzega sobie prawo (ale nie na zasadzie obowiązku) do usuwanią takich treści według własnego uznania.

Zamieszczając w serwisie materiały własne oraz posty i komentarze, automatycznie udzielasz nam oraz naszym podmiotom zależnym niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej i pełnoprawnej licencji do używania, reprodukowania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia utworów zależnych, dystrybucji i wyświetlanie tych treści na całym świecie i we wszystkich dostępnych mediach. Tym samym udzielasz nam i naszym partnerom licencji na używanie nazwy nadanej przez Ciebie lub związanej z materiałami, które zamieściłaś w serwisie – o ile uznamy to za stosowne.

W związku z powyższym użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: jest właścicielem lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do zamieszczonych przez siebie treści; treść wszystkich materiałów jest zgodna z prawem i nie narusza dóbr osób trzecich; ​​korzystanie przez Coty z treści dostarczonej przez użytkownika nie narusza dóbr osób trzecich i że nie jest obarczone ryzykiem powstania jakichkolwiek szkód moralnych i materialnych; zobowiązuje się do zabezpieczenia firmy Coty oraz jej podmiotów zależnych przed wszelkimi roszczeniami, w tym także kosztami sądowymi związanymi z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

Firma Coty ma prawo – lecz nie obowiązek – do monitorowania, edytowania lub usunięcia z serwisu treści, które uzna za szkodliwe lub niezgodne z prawem.

Firma Coty nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały zamieszczane w serwisie przez użytkownika lub osoby trzecie posługujące się jego kontem.

Reklamacje dotyczące praw autorskich

Jeśli uważasz, że Twoje materiały zostały skopiowane lub użyte przez Coty lub podmioty zależne w sposób naruszający prawa autorskie – prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących Twojego roszczenia.

Opisy produktów

Firma Coty i jej podmioty zależne dołożyły wszelkich starań, aby opisy produktów znajdujących się na stronie internetowej były możliwie dokładne. Nie może jednak zagwarantować, że każdy opis lub treść zawarta na stronie www jest kompletna, wairygodna, aktualna i wolna od błędów.

INNE FIRMY

Podmioty inne niż Coty i jej spółki zależne występują jako przedstawiciele handlowi, sklepy, magazyny i firmy zaopatrzeniowe lub sprzedają produkty Coty online, mogąc także prowadzić sprzedaż produktów innych firm i marek. Firma Coty na swojej stronie internetowej może zamieszczać linki do niektórych współpracujących z nią firm lub sklepów.

Coty nie odpowiada jednak za kontrolę lub ocenę funkcjonowania tych firm, jak również nie jest związana z pozostałą ofertą produktową czy usługową proponowaną przez te firmy, a także nie odpowiada za zawartość merytoryczną ich stron internetowych.

Firma Coty nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania, produkty i/lub zawartość żadnej z tych stron internetowych lub stronh internetowych ich podmiotów zależnych. Użytkownicy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z treścią każdej witryny internetowej, treścią oświadczenia o polityce prywatności oraz treścią innych warunków użytkowania każdej z tych stron.

WARUNKI GWARANCJI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

INFORMACJE, USŁUGI I DANE UDOSTĘPNIONE W SERWISIE FIRMY COTY PODANE SĄ "TAK JAK JEST" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". 

FIRMA COTY NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB SUGEROWANYCH, NA DZIAŁALNOŚĆ TEJ STRONY ORAZ ZAWARTYCH NA NIEJ USŁUG, INFORMACJI I TREŚCI.

UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE KORZYSTA Z TEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO, WŁĄCZAJĄC W TO WSZELKIE ZAGROŻENIA DLA JEGO KOMPUTERA, OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZNISZCZENIEM PRZEZ WIRUSY, OPROGRAMOWANIE LUB INNE PLIKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESŁANE LUB AKTYWOWANE POPRZEZ STRONY INTERNETOWE.

FIRMA COTY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY, WŁĄCZAJĄC, BEZ OGRANICZEŃ, STRATY PRZYCHODU LUB ZYSKU WYNIKŁE Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA TEJ STRONY.

Odwiedzając tę ​​stronę, wyrażasz zgodę na to, że kodeks prawa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, bez względu na przepisy prawa kolizyjnego, będzie regulował  zasady korzystania z serwisu oraz rozstrzygał wszelkie spory, które mogą zaistnieć pomiędzy Użytkownikiem a firma Coty lub jej podmiotami zależnymi.

BLOG – WARUNKI

Firma Coty ani żaden z jej podmiotów zależnych nie są odpowiedzialni za teksty, obrazy, materiały video i audio, a także wszelkie inne materiały zamieszczone na stronie internetowej Rimmel London przez blogerów. Zamieszczane przez nich materiały nie odzwierciedlają poglądów, pomysłów lub opinii firmy Coty lub jej partnerów, oddziałów firmy oraz filii, dyrektorów, menadżerów, pracowników, agentów, kontrahentów i dostawców. Coty niniejszym zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały zamieszczane przez blogerów. 

Każdy bloger zobowiązuje się do zabezpieczenia firmy Coty na wypadek szkód, strat i kosztów powstałych w wyniku zamieszczenia przez nich w serwisie materiałów niezgodnych z prawem lub naruszających dobra osobiste i prawa autorskie osób trzecich.

Coty zastrzega sobie prawo do monitorowania, edycji oraz usuwania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia materiałów zamieszczonych przez blogerów.
Wszystkie materiały muszą być opublikowane wyłącznie w celach niekomercyjnych, osobistych i mogą być chronione przez obowiązujące przepisy prawa autorskiego.

Zasady zamieszczania materiałów na stronie internetowej reguluje dodatkowo Polityka Prywatności.

Zamieszczone materiały nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej, pisemnej zgody Coty. Użytkownicy, którzy zamieścili swoje dane osobowe w serwisie, mogą je usunąć zgodnie z zasadami usuwania informacji osobistych.

Coty nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wszelkiego rodzaju, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, prawne lub inne szkody, włączając w to uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowaną niewłaściwym użytkowaniem bloga. Z wyjątkiem udowodnionego działania umyślnego, Coty nie ponosi odpowiedzialności za:

a) telefony, sprzęt elektroniczny, oprogramowania, działanie sieci Internet lub awarii komputera oraz błędy techniczne lub błędy ludzkie, które mogą wystąpić w trakcie przetwarzania wpisów, a także błędne lub nieścisłe przesyłanie informacji mogące skutkować częściową lub całkowitą ich utratą

b) niepełną, zniekształconą, uszkodzoną lub opóźnioną transmisję komputerową i przesył danych,

c) zagubione, opóźnione, wysłane pod niewłaściwy adres, uszkodzone, niepełne lub nieczytelne wpisy, posty lub wiadomości

d) sytuacje wywołane przez zdarzenia, pozostające poza kontrolą firmy Coty, które mogą spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu bloga lub jego uszkodzenie

REGULAMIN STRONY I JEGO ZMIANY

Zapoznaj się także z innymi przepisami i regulacjami zamieszczonymi na tej stronie, które regulują również wizyty w innych serwisach internetowych firmy Coty. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w naszym serwisie oraz obowiązującym regulaminie korzystania z jego zasobów. Jeśli którykolwiek z tych warunków zostanie uznany za nieważny lub z jakichkolwiek powodów niewykonalny, warunek zostanie uznany za oddzielny i nie mający wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków.