Oświadczenie Coty o testowaniu na zwierzętach

Coty Inc. to lider światowej branży kosmetycznej. Stworzyliśmy portfolio znamienitych marek i oferujemy innowacyjne produkty o nadzwyczajnej jakości, dbając przy tym o utrzymanie najwyższych możliwych standardów bezpieczeństwa klienta. Przed wprowadzeniem produktu na rynek dokonujemy jego dokładnej oceny, aby upewnić się, że jest bezpieczny do stosowania przez ludzi oraz bezpieczny dla środowiska, a także że spełnia wszystkie obowiązujące prawa, zasady i przepisy. Nasza ocena bezpieczeństwa składników kosmetyków jest oparta na uznanych rozwiązaniach innych niż testowanie na zwierzętach, a ponadto na wykorzystywaniu dotychczasowych danych na temat bezpieczeństwa i - coraz częściej - na dzieleniu się takimi danymi z innymi branżami.

Nie wykonujemy ani nie zlecamy podmiotom zewnętrznym wykonywania testów produktów lub ich składników na zwierzętach. Firma COTY dobrowolnie zaprzestała testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach w roku 1991, na długo przed tym, jak w 2004 r. w Europie wprowadzono oficjalny zakaz tych testów, i od wielu lat aktywnie uczestniczy w badaniach, mających na celu opracowanie alternatywnych metod testowania. Firma COTY uczestniczy w SUERAT-1, największej inicjatywie w ramach partnerstwa prywatno-państwowego, która ma na celu opracowanie alternatyw dla testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach, której budżet wynosi 50 mln euro, wniesiony w równych kwotach przez Komisję Europejską i branżę kosmetyczną, i która zapewniła wystarczające podstawy dla ustalenia strategii i strategicznej współpracy, jakie będą miały kluczowe znaczenie dla opracowania dalszych metod alternatywnych, np. w dziedzinie toksyczności układowej.

Jak powszechnie wiadomo, Chiny są obecnie jedynym krajem, który wymaga obowiązkowego testowania na zwierzętach wszystkich importowanych do tego kraju produktów kosmetycznych. Jednakże aktywnie uczestniczymy w dialogu z chińskimi władzami i organami regulacyjnymi, w tym za pośrednictwem członkostwa w Chińskim Stowarzyszeniu Branży Perfumeryjnej i kosmetycznej (CAFFCI). W rezultacie Chiny zaczęły o ostatnim czasie badania nad możliwością zastąpienia testów na zwierzętach i zwróciły się o pomoc do badaczy europejskich.

Wspólnym celem wszystkich tych działań jest całkowite zastąpienie testowania na zwierzętach innymi metodami.